Informacje o ThermoWEB'ie

Tutaj możesz zapoznać się ogólnymi informacjami o projekcie ThermoWEB. Jeśli masz jakieś pytania możesz skorzystać z podanego na tej stronie adresu e-mail lub kliknąć na link, który otworzy formularz kontaktowy.

Jak powstał ThermoWEB

W 2005 roku jako rodzaj ciekawostki powstało rozwiązanie nazwane w międzyczasie 'ThermoWEB'.
Było to połączenie termometru cyfrowego z komputerem, którego zadaniem było rejestrowanie temperatury w kilku punktach. Ponieważ komputer rejestrujący temperaturę był fizycznie oddalony od miejsca, w którym najczęściej przebywała osoba zainteresowana pomiarami (czyli mój tata) to został przygotowany mechanizm do cyklicznego przekazywania aktualnych pomiarów przez Internet. Pomysł wzbudził entuzjazm i został stworzony interfejs www prezentujący wyniki pomiarów w atrakcyjniejszy niż tylko liczby sposób. Powstała strona z różnymi wykresami temperatur z czujników umieszczonych w południowej części Łodzi... Poniżej widok pierwszej wersji ThermoWEB'a.

Pierwszy ThermoWEB - www.bms.toya.net.pl/temperatura

ThermoWEB monitorował i prezentował temperaturę dla 5 konkretnych czujników. Rozwiązanie było 'szyte na miarę' przez co nie było elastyczne, a dodanie kolejnych czujników wiązało się z ingerencją w kodzie. Podłączenie czujników znajdujących się w innej lokalizacji nie było praktycznie możliwe.

Mankamenty związane z brakiem możliwości łatwego dodawania kolejnych czujników oraz dołączania do ThermoWEB'a termometrów znajdujących się w innych lokalizacjach (dołączanie nowych użytkowników) był motywacją do zbudowania nowego, rozproszonego systemu do rejestracji i monitorowania temperatur przez Internet.
Od początku 2007 roku w wolnych chwilach był (i nadal jest) przygotowywany ThermoWEB 2.0, który ma umożliwiać łatwe dodawanie do systemu nowych czujników z dowolnych lokalizacji.

Dlaczego nowy ThermoWEB jest rozproszony

Głównym założeniem przy tworzeniu ThermoWEB 2.0 było umożliwienie łatwego dodawania do systemu nowych czujników z dowolnych lokalizacji.
Nowy ThermoWEB jest rozwiązaniem o architekturze klient-serwer. Użytkownik chcący monitorować odczyty z termometrów podłączonych do swojego komputera nie musi uruchamiać własnego serwera www, posiadać publicznego adresu IP itp. Pomiary z czujników użytkowników są cyklicznie przesyłane do serwera ThermoWEB 2.0, który zapewnia graficzną wizualizację bieżących pomiarów on-line. Użytkownicy mogą przeglądać bieżące i archiwalne pomiary z czujników na ogólnodostępnej stronie pomiary lub - jeśli zdecydowali, że nie będą upubliczniać odczytów - na stronach dostępnych po zalogowaniu na swoje konto.

Architektura ThermoWEB 2.0 umożliwia dołączanie stacji pomiarowych od wielu użytkowników

Powyżej umieszczony jest schemat ilustrujący koncepcję nowego rozproszonego ThermoWEB'a. Więcej szczegółów dotyczących elementów systemu umieszczonych jest w dziale jak to działa.

Co zrobić, aby na ThermoWEB 2.0 śledzić pomiary ze swoich czujników

Jeśli chcesz śledzić on-line swoje pomiary na ThermoWEB 2.0 należy:

  • posiadać komputer PC z dostępem do Internetu,
  • podłączyć do komputera czujniki temperatury przez specjalny adapter,
  • załóżyć konto i zarejestrować swoje czujniki w systemie,
  • skonfigurować i uruchomić ThermoWEBClient'a, który będzie przesyłał pomiary do ThermoWEB'a.

Program ThermoWEBClient będziesz mógł pobrać w strefie dla zalogowanych użytkowników. Tam też znajdziesz dokładne instrukcje jak przygotować sprzęt i oprogramowanie. Ogólny opis zasady działania i elementów potrzebnych do aktywnego korzystania z ThermoWEB 2.0 jest umieszczony w sekcji jak to działa.

Jeśli chciałbyś zadać pytanie...


Jeśli masz pytania możesz skorzytać z formularza kontaktowego lub wysłać maila na adres thermoweb@thermoweb.wtx.pl. W wolnej chwili postaram się na niego odpowiedzieć.